Program

5. og 6. september 2017
scandic holmenkollen Park – oslo

 

Ledelse i en stadig mer kompleks og transparent verden, krever omstillingsevne og oppdatert faglig kompetanse. Årets forum har fokus på marked, teknologi og lederskap (5. september) og trygg og lønnsom matproduksjon (6. september).

 

DAG 1

 

MARKED, TEKNOLOGI OG LEDERSKAP

Marked, Teknologi og lederskap

Hva kreves av matbransjen nå og fremover?09:00

REGISTRERING ÅPNER

Registrering / mingling / kaffe-te før start
 


10:00

Velkommen og introduksjon

Elisabet M. Fosse, Aquatic Concept Group AS


10:15 

HVORDAN UTØVE LEDERSKAP FoR ØKT SAMARBEID OG ENGASJEMENT I DEN DIGITALE TIDSALDER?

Jonas Hammarberg, Vice President & Senior Partner, Awesome Group, Sverige


11:15

a new era of food transparancy

Frank Yiannas, Vice President Food Safety, Walmart, USA


12:00

lunch


13:00

Forbrukertrender, kundeinnsikt og digitalisering

Truls Fjeldstad, Director of marketing and business intelligence,
NorgesGruppen ASA


13:40

Automatisering i matindustrien gjennom utvikling av innovative og fleksible teknologiske løsninger

Kirsti Greiff, Forsker, SINTEF Ocean
 


14:10

mattrygghet - nye og fremtidige utfordringer

Ole Fjetland, Direktør Avdeling Mat, Mattilsynet


14:40

Pause


15:00

food defence - risikobilde og hvordan forebygge matkriminalitet

Arild Svensli, Head of Security, Tine SA


15:30

dårligE BESLUTNINGER og kvalitet koster, men hvor mye?

Jan Emblemsvåg, Dr.ing og Managing Director Transition Pilots AS


16:15

Hvorfor kommunikasjon er nøkkelen til god ledelse?

Henriette Grønn, Daglig leder, Business Is Personal


17:00

OPPSUMMERING DAG 1


19:00

Aperitiff


19:30

bankett med uderholdningsinnslag

 

skissebilde2

 

DAG 2

TRYGG OG LØNNSOM MATPRODUKSJON

Trygg og lønnsom matproduksjon

Hvorfor er kulturutvikling lønnsomt og hva krever fremtidens matproduksjon?


08:30

Oppstart

Mingling / kaffe-te før start


09:00

How to build a Food Safety Culture?

Frank Yiannas, Vice President Food Safety, Walmart, USA


09:45

The Culture Excellence Program
– From Assessment to Action

Joanne Taylor & Dave Shannon, Taylor Shannon International, England


10:15

Pause


10:35

case presentasjon:
how we strengthend and improved the quality and food safety culture in our GLOBAL dairy business

Joanna Gilbert, GM Transformation & Integration Affairs,
Fonterra Co-operative Group, New Zealand


11:10

Tradisjonell prøvetaking – hjelper det oss å finne rotårsaken?  

Om prøvetaking i matproduksjon og siste faglige oppdatering på bruk av genotyping som verktøy

Heidi Camilla Sagen, Fagansvarlig mikrobiologi, Aquatic Concept Group AS


11:30

Case presentasjon:
HvoRfor er Genotyping av Listeria et nyttig og nødvendig virkemiddel i produksjonen?

Marine Harvest deler sine erfaringer og lærepunkter fra et større Listeriaprosjekt

Randi Nordstoga Haldorsen, Group Technical Manager Food Safety & Quality, Marine Harvest ASA


12:00

lunch


13:00

Case presentasjon:
NY fabrikk i verdensklasse – Hva tenkte vi, hva gjorde vi, og hva har vi lært?

Kári Jacobsen, Production Manager and Andrias Petersen Harvest manager, Bakkafrost, Færøyene


13:45

CASE PRESENTASJON:
SJELDNERE RENHOLD VED FORLENGET PRODUKSJON

Plan, gjennomføring, resultater og lærepunkter fra Nortura

Erlend Bore, Dr. scient og kvalitetsleder, Nortura Forus


14:15

PAUSE


14:30

Hvorfor industrien ikke har råd til å ignorere hygienisk design

Stein Nikolaisen, Seniorkonsulent, Aquatic Concept Group A


15:00

oppsummering


15:30

slutt


ca 16:00

transport til oslo lufthavn