Foredragsholdere  

Årets foredragsholdere våger å tenke nytt, setter seg høye mål og har gjennomført teknologiske og kulturelle endringer med suksess. 

Frank Yiannas, Vice President Food Safety, Walmart USA

Frank Yiannas, Vice President Food Safety, Walmart USA

A NEW ERA OF FOOD TRANSPARANCY

Denne mannen kan du ikke gå glipp av! 
Vi har vært så heldige å få Frank Yiannas til å innlede konferansen begge dager. Frank er i dag toppleder i verdens største matvarekjede WalMart, og tidligere mangeårig leder i Disney World. Han er i tillegg en profilert internasjonal foreleser og forfatter av flere anerkjente bøker om endring av trygg mat kultur. 

Frank vil dele av sin erfaring og gi oss et globalt perspektiv på hva WalMart tror matindustrien må forholde seg til fremover, samt gi oss et innblikk i hvordan de har valgt å tilpasse seg.
Han vil starte konferansen med å dele sin ekspertise rundt det å lykkes med å forbedre en bedrifts kultur. Kanskje blir det også mulig å skaffe seg en signert bok.


Jonas Hammarberg, Vice President & Senior Partner, Awesome Group, Sverige

Jonas Hammarberg, Vice President & Senior Partner, Awesome Group, Sverige

LEDERSKAP FoR ØKT SAMARBEID OG ENGASJEMENT I DEN DIGITALE TIDSALDER

Jonas, en av Sveriges mest ettertraktede forelesere, holdt et fantastisk innlegg på fjorårets konferanse om hvordan digitalisering forandrer forutsetningene for vår virksomhet. Jonas vil i år gå fra «å vite til å handle». Vi kan konstatere at veien til en fremgangsrik transformasjon går gjennom samarbeid – vi må bli raskere, smartere og sterkere sammen som organisasjon. Ledere må engasjere hele organisasjonen. Men hvordan? Jonas vil gjennom et trygg-mat-relatert case vise hvordan digitale verktøy kan bistå deg som leder i dette arbeidet.

Mer om Jonas

 

Truls Fjeldstad, Director of marketing and business intelligence, NorgesGruppen ASA

Truls Fjeldstad, Director of marketing and business intelligence, NorgesGruppen ASA

FORBRUKERTRENDER, KUNDEINNSIKT OG DIGITALISERING

I over 7 år har Truls jobbet som leder og markeds- og analysedirektør i NorgesGruppen. Han omtaler seg selv på Twitter som dagligvarenerd med fokus på forbrukerinnsikt.
Truls vil holde et innlegg om forbrukertrender, kundeinnsikt og digitalisering. Hvordan vil dette påvirke de ulike aktørene i matkjeden? Vil vi måtte samarbeide og samhandle på nye måter? Hvordan vil produksjon og salg av mat endre seg i løpet av de neste 2–3 årene?

Mer om Truls

Henriette Grønn, Daglig leder, Business is Personal

Henriette Grønn, Daglig leder, Business is Personal

KOMMUNIKASJON – NØKKELEN TIL GOD LEDELSE

Henriette er anerkjent som en av landets mest erfarne kommunikasjonsrådgivere. Det er ikke mulig å være en god leder, som kan vise til resultater, uten å beherske kommunikasjon. Men hva er god kommunikasjon i dag?
Henriette vil komme med noen råd om hvordan du som leder kan bli en enda bedre kommunikatør, internt såvel som eksternt. 
Hun har bl.a. vært partner i First House, Manager Government Affairs i Microsoft og underdirektør i flere departementer. Forøvrig har hun en MBA, juridisk embetseksamen og mellomfag i psykologi.

Mer om Henriette

 


Joanne Taylor, Training and Research Director, Taylor Shannon International, England

Joanne Taylor, Training and Research Director, Taylor Shannon International, England

THE CULTURE EXCELLENCE PROGRAM - FROM ASSESSMENT TO ACTION

Dr. Joanne Taylor er arkitekten bak «The Culture Excellence Program», en metodikk for måling av trygg mat- og kvalitetskultur, og som blant annet danner grunnlag for BRC-standardens modul «Food Safety Culture». Metodikken ble presentert på konferansen i fjor. I år gis det fokus på resultater og hvordan nå disse. Flere hundre virksomheter har nå kartlagt sin kultur som en del av "The Culture Excellence Program". Joanne vil presentere resultatene fra arbeidet, i tillegg til å vise konkrete eksempler på hvordan ulike selskaper med utgangspunkt i programmet, har forbedret seg og hvilke erfaringer de har gjort.

Mer om TSI

Joanna Gilbert, GM Transformation & Integration Affairs, Fonterra Co-operative Group, New Zealand.

Joanna Gilbert, GM Transformation & Integration Affairs, Fonterra Co-operative Group, New Zealand.

HOW TO IMPROVE QUALITY AND FOOD SAFETY CULTURE IN A GLOBAL COMPANY?

Fonterra Co-operative Group er et meierisamarbeid med hovedkontor i New Zealand, 22 000 ansatte på over 100 steder på verdensbasis. De er ansvarlige for om lag 30% av verdens eksport av meieriprodukter, med en omsetning på over 17,2 milliarder dollar. Joanna Gilbert leder Fonterras globale mattrygghets- og kvalitetstransformasjon og vil presentere deres case for å belyse hvordan arbeid med kvalitetskultur kan gjøres i praksis i et globalt konsern. 

Mer om Joanna


 

Kirsti Greiff, Forsker, SINTEF Ocean

Kirsti Greiff, Forsker, SINTEF Ocean

AUTOMATISERING GJENNOM UTVIKLING AV INNOVATIVE OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

Hvordan kan industrien sikre høy kvalitet og effektivisere sin produksjon? 
Kirsti skal snakke om hvordan industrien kan lykkes gjennom å kombinere kunnskap om råstoff med teknologiutvikling. Kirsti jobber som forsker i SINTEF Oceans avdeling for prosessteknologi, hvor hun blant annet har ansvar for kommunikasjon og formidling i prosjektet "iProcess – Nyskapende og fleksibel matforedlingsteknologi i Norge". Hun har tidligere jobbet som produktutvikler og FoU-leder i kjøttindustrien i flere år. Kirsti har doktorgrad om reduksjon av natrium/salt i mat og er kjent i debatten rundt mindre salt i maten.

Mer om Kirsti


Andrias Petersen, Manager Harvest,  Bakkafrost Færøyene

Andrias Petersen, Manager Harvest,  Bakkafrost Færøyene

Kári Jacobsen, Production Manager, Bakkafrost Færøyene

Kári Jacobsen, Production Manager, Bakkafrost Færøyene

FREMTIDENS FABRIKK 

Hva bør man ta hensyn til for å være en konkurransedyktig aktør i matindustrien de neste 5–10 årene? Hva må vi tenke på når vi skal utvide eller bygge en ny fabrikk? 

Bakkafrost, ledende produsent av laks fra Færøyene, har nettopp vært igjennom en prosess med bygging av fabrikk i verdensklasse. Andrias Petersen og Kári Jacobsen har lang produksjonserfaring og var dypt involvert i prosessen. De vil sammen dele sine mange erfaringer, både utfordringer og suksesser. Hvordan har de balansert mellom mattrygghet, kvalitet og økonomi? Hva tenkte de, hva gjorde de, og hva skulle de ønske at de hadde gjort annerledes? 

Lite glimt av anlegget


Ole Fjetland, Direktør Avdeling Mat, Mattilsynet

Ole Fjetland, Direktør Avdeling Mat, Mattilsynet

MATTRYGGHET – NYE OG FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Ole skal snakke om hva Mattilsynet vurderer som de viktigste utfordringene for næringen og tilsynet i tiden som ligger foran oss. Hvordan vil det utfordre næringen og tilsynet? Både sporing og matkriminalitet er eksempler på viktige elementer. Ole er leder for avdelingen Mat, og har ansvar for regelverksutviklingen, EØS- og Codex-arbeidet, og har også overordnet koordineringsansvar for det internasjonale arbeidet i Mattilsynet. 

Mer om Ole

Jan Emblemsvåg, Dr.ing og Managing Director, Transition Pilots

Jan Emblemsvåg, Dr.ing og Managing Director, Transition Pilots

DÅRLIGE BESLUTNINGER og kvalitet koster, men hvor mye?

Dårlig kvalitet bunner i dårlige beslutninger som tas på for dårlig grunnlag. Hva koster det bedriften? Jan vil bidra til å kaste lys over både begrepet og vise hvordan ledere kan forbedre sitt beslutningsgrunnlag. Jan har jobbet med bedriftsrådgivning, prosjekt-ledelse, risikoledelse, produksjonsledelse og i topplederposisjoner i ulike industrier, blant annet SVP Ship Design and Systems i Rolls-Royce Marine. I tillegg er han forfatter av flere bøker og har en doktorgrad fra Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. I dag jobber han som uavhengig konsulent, Prof II ved NTNU, innehar styreverv og er foredragsholder.

Mer om Jan

Erlend Bore, Dr. Scient og kvalitetsleder, Nortura Forus

Erlend Bore, Dr. Scient og kvalitetsleder, Nortura Forus

SJELDNERE RENHOLD VED FORLENGET PRODUKSJON

Renhold er alfa og omega for å oppnå både trygg mat og ønsket kvalitet. Nortura har derfor fokus på både å trygge og effektivisere renholdsprosessen. Et fokusområde er renholdsfrekvens. Er det mulig å produsere over lengre tid før avdelingen rengjøres – uten at det går utover trygghet og kvalitet? Dette er et spørsmål mange stiller seg, og Erlend vil presentere Norturas prosjekter, resultater og lærepunkter. Erlend er utdannet sivilingeniør i bioteknologi ved NTNU, Trondheim, og er i tillegg dr. scient. i mikrobiologi. Han har jobbet som kvalitetsleder ved Nortura Forus de siste 10 årene og sitter i Norturas sentrale HACCP-team. 

Mer om Erlend

 


Heidi Camilla Sagen, Fagansvarlig mikrobiologi , Aquatic Concept Group  

Heidi Camilla Sagen, Fagansvarlig mikrobiologi , Aquatic Concept Group
 

Tradisjonell prøvetaking – hjelper det oss å finne rotårsaken?

Listeria er for mange bedrifter fienden de frykter mest og det brukes store ressurser på å forebygge og overvåke. Genotyping er det nyeset virkemidlet som er tatt i bruk av virksomheter i kampen mot Listeria. Heidi vil presentere hva genotyping er og hva det kan brukes til, samt gi en siste oppdatering på hva som skjer på området i USA og Europa. Heidi har master i mattrygghet og etter mange års praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og fagansvarlig, har hun en unik spesialkompetanse innen mikrobiologi.  Heidi er involvert i FoU prosjekter og beredskapssituasjoner relatert til Listeria og andre mikroorganismer. I tillegg jobber hun som seniorkonsulent ut mot industrien. 

Mer om Heidi

 

Randi Nordstoga Haldorsen, Group Technical Manager Food Safety & Quality, Marine Harvest ASA

Randi Nordstoga Haldorsen, Group Technical Manager Food Safety & Quality, Marine Harvest ASA

Genotyping av Listeria - et nyttig og nødvendig virkemiddel i produksjon?

Med sin veterinærbakgrunn og over 19 år i Marine Harvest-systemet, har Randi betydelig kunnskap om og erfaring med bekjempelse av Listeria. Randi vil presentere Marine Harvests erfaringer med genotyping; alt fra valg av metoder, kostnader, krav til kompetanse, eksempler på hvordan de har brukt resultatene, hvor de finner Listeria, resultater de har oppnådd og hvilken læring de har gjort. 

Mer om Randi

Stein Nikolaisen, Seniorkonsulent Aquatic Concept Group  

Stein Nikolaisen, Seniorkonsulent Aquatic Concept Group

 

Hvorfor industrien ikke har råd til å ignorere hygienisk design

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Han vil avslutte konferansen med et engasjerende innlegg. Han har praktisk erfaring fra mange ulike næringsmiddelbedrifter, og over 25 år som reisende konsulent, både i inn- og utland. Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora. Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Mer om Stein


Arild Svensli, Head of Security, TINE SA

Arild Svensli, Head of Security, TINE SA

Elisabet Mæland Fosse, Aquatic Concept Group AS

Elisabet Mæland Fosse, Aquatic Concept Group AS

FOOD DEFENCE – RISIKOBILDE OG HVORDAN FOREBYGGE MATKRIMINALITET

Matbransje bør utvikle et sterkere forsvar og vern mot uønskede handlinger. Hvordan ser trusselbildet ut, sett fra Tines ståsted?  Et innlegg om hvorfor og hvordan jobbe med å forebygge matkriminalitet.  Arild er sikkerhetssjef i TINE SA. Han er utdannet ved Politihøgskolen og har 20 år med allsidig bakgrunn fra politiet. Har de siste tre årene jobbet med å sette sikring i system i TINE gjennom menneskelige, organisatoriske og teknologiske tiltak for å heve grunnsikringsnivået.

Mer om Arild

 

ÅRETS KONFRANSIER

Elisabet har vært kjededirektør i Ica Norge og Norgesgruppen, og har over 20 års ledererfaring fra dagligvare- og matbransjen innen kjededrift, forretningsutvikling, kvalitet og sikkerhet og som revisjonsleder. Elisabet vil være konferansens ordstyrer, limet mellom de ulike innleggene, og sikre at både tiden og den røde tråden i programmet ivaretas. 

Mer om Elisabet